Tiếng Việt
Dokar Beauty Taping
Video hướng dẫn dán băng quay sẵn để sử dụng thực tế
Băng dẫn lưu
Dẫn lưu là quá trình loại bỏ chất lỏng dư thừa. Khi bị viêm, phù nề, dòng bạch huyết và khí huyết bị rối loạn. Quy trình dẫn lưu bình thường hóa hoạt động của hệ thống bạch huyết và tĩnh mạch. Nhờ đó, tình trạng sưng viêm, giảm đau, vi tuần hoàn được cải thiện.

Việc dẫn lưu được khuyến khích không chỉ đối với tình trạng phù nề và ứ đọng chất lỏng mà còn nhằm mục đích phòng ngừa.

Bất kỳ mũi tiêm nào cũng là một chấn thương. Bất kỳ chấn thương nào cũng kèm theo sưng và viêm. Dẫn lưu làm giảm phù nề, giải áp cho mạch máu và cải thiện vi tuần hoàn.

Việc dán băng dẫn lưu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 đến 12 tiếng.
- Để chăm sóc da mặt, nên thực hiện dán băng dẫn lưu trong 1 tiếng vào buổi sáng, 1-2 lần một tuần;
- Để trông đẹp mắt khi tham gia sự kiện, đi nhà hàng, hẹn hò - hãy dán băng dẫn lưu 1 giờ trước khi ra khỏi nhà.
- Để tăng tốc độ phục hồi và ngăn ngừa các biến chứng sau khi tiêm vào mặt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ, hãy thực hiện băng dẫn lưu ngay sau khi thực hiện liệu trình trong khoảng thời gian từ 1 đến 12 tiếng.

Gợi ý băng dán:
Dokar Tape
• Băng đàn hồi Dokar được thiết kế đặc biệt để dán cho mặt và cơ thể và được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, thẩm mỹ và chỉnh hình.
• Thành phần: sợi viscose (Nhật Bản), keo acrylic nhẹ không gây dị ứng (Nhật Bản)
• Các loại băng DOKAR:

More products
Đặt mua băng hoặc tư vấn
ENGLISH
Dokar Beauty Taping
ready-made taping video instructions for practical use
Drainage taping
Drainage is the process of removing excess fluid. With inflammation, edema, lymph flow and hemorrhage are disturbed. The drainage procedure normalizes the work of the lymphatic and venous system. As a result, swelling, pain decrease, microcirculation improves.

Drainage is recommended not only for edema and fluid stagnation, but also for preventive purposes.

Any injection is a trauma. Any trauma is accompanied by swelling and inflammation. Drainage reduces edema, freeing vessels from pressure and improving microcirculation.

Drainage taping is done for a period of 1 to 12 hours.
- for face care, drainage taping should be done for 1 hour in the morning 1-2 times a week;
- to look good at an event, in a restaurant, on a date - make drainage taping 1 hour before leaving the house.
- to speed up rehabilitation and prevent complications after injections in the face or plastic surgery, perform drainage taping immediately after the procedure for a period of 1 to 12 hours.
RECOMMENDED TAPES:
Dokar Tape
• Dokar elastic tapes are specially designed for face and body taping and are widely used in dentistry, cosmetology and orthopedics.
• Composition: viscose (Japan), light hypoallergenic acrylic adhesive (Japan)
• Types of DOKAR tapes:
More products
Ordering tapes or consultation
РУССКИЙ
Dokar Beauty Taping
готовые видеоинструкции тейпирования для практического использования
Дренажное тейпирование
Дренаж – это процесс выведения избыточной жидкости. При воспалении, отёке нарушается лимфоток и гемоотток. Процедура дренажа нормализует работу лимфатической и венозной системы. В результате снижаются отёчность, боль, нормализуется микроциркуляция.

Дренаж рекомендован не только при появлении признаков застоя отёчности, но и в профилактических целях.

Любые инъекции – это травма. Любая травма сопровождается отёком и воспалением. Дренаж уменьшает отёк, освобождая сосуды от давления и улучшая микроциркуляцию.

Дренажное тейпирование выполняется на период от 1 до 12 часов.
- для ухода за лицом дренажное тейпирование необходимо выполнять на 1 час в утреннее время 1-2 раза в неделю;
- чтобы выглядеть хорошо на мероприятии, в ресторане, на свидании - сделайте дренажное тейпирование за 1 час до выхода из дома.
- для ускорения реабилитации и профилактики осложнений после инъекций в лицо или пластической операции выполните дренажное тейпирование сразу после процедуры на период от 1 до 12 часов.
Рекомендуемые тейпы:
Dokar Tape
•Эластичные тейпы Dokar созданы специально для тейпирования лица и тела и широко используются в стоматологии, косметологии и ортопедии.
•Состав: вискоза (Япония), лёгкий гипоаллергенный акриловый клей (Япония)
•Типы тейпов DOKAR:
More products
Заказ тейпов или консультация
Следите за нами в Instagram
В инстаграме мы делимся процессом своей работы, фотографиями и видео тейпирования, расписанием обучения, новостями, отзывами и полезной информацией.
Наши преимущества
Мы используем только простые и эффективные техники тейпирования
 • 1
  Простые конструкции
  Мы не используем сложные и "капризные" конструкции. Благодаря этому любой человек без медицинской подготовки может легко приклеить тейп.
 • 2
  Высокая эффективность
  Благодаря соей простоте, техника тейпирования Dokar обладает высокой эффективностью.
 • 3
  24 техники тейпирования
  Наши специалисты разработали 24 техники тейпирования, которые успешно используются в ортопедии, спорте, косметологии, стоматологии, подологии и других областях.
dokartest@gmail.com
Click to order
Фотографии и тексты использованы для демонстрации возможностей шаблона сайта, пожалуйста, не используйте их в коммерческих целях.
Made on
Tilda